Tento příspěvek je 3. částí série Virtuální LAMP server – Apache a Cherokee, PHP a MySQL

Instalace a nastavení webových serverů

Z minulých dílů již máme komplet nainstalovaný a připravený systém a také nastavený DM a nyní je možné přistoupit k instalaci, zprovoznění a zkouškám webových serverů, PHP a databáze. Jako první provedeme zprovoznění webového serveru Apache a PHP.

Apache *

K tomu bude nutné instalovat 4 základní balíčky:

equo install apache apache-tools php httpd-php

Webový server je možné startovat ručně příkazem:

sudo /etc/init.d/apache2 start

Další příkazy jsou

sudo /etc/init.d/apache2 restart
sudo /etc/init.d/apache2 stop

Kromě toho je možné spouštět Apache automaticky při startu systému. K tomu stačí spustit příkaz:

sudo rc-update add apache2 default

Pro daný účel je tato volba určitě lepší.

Test Apache *

Pak je možné instalovaný server vyzkoušet. V prvním kroku to bude zkouška lokální. K tomu účelu je potřeba provést několik kroků:

1. instalovat libovolný webový prohlížeč
2. změnit přístupová práva k adresáři /var/www/localhost/htdocs tak, aby do něj mohl zapisovat běžný uživatel. Možností je samozřejmě víc, ale vzhledem k jednoúčelovosti stroje asi není na škodu je nastavit na 777
3. vytvořit soubor /var/www/localhost/htdocs/index.html s tímto obsahem:

<html><body><h1>It Works....</h1></body></html>

 

4. z webového prohlížeče spustit příkaz

http://localhost

po jeho spuštění by se měl objevit text, který byl zadán do vytvořeného html souboru. Je to sice asi zbytečné připomínat, ale příkaz rc-update zajistí spuštění služby až při restartu stroje, takže je případně nutné spustit Apache ručně, aby mohl být test funkční

Apache a PHP *

Pokud je Apache funkční, je možné přistoupit k nastavení a lokálnímu testu jeho práce s PHP. Akce má opět několik kroků:

1. upravit soubor /etc/conf.d/apache2

původní obsah je v příslušném řádku tento:

APACHE2_OPTS=”-D DEFAULT_VHOST -D INFO -D SSL -D SSL_DEFAULT_VHOST -D SUEXEC -D LANGUAGE“

nově je nutné přidat podporu PHP následovně:

APACHE2_OPTS=”-D DEFAULT_VHOST -D INFO -D SSL -D SSL_DEFAULT_VHOST -D SUEXEC -D LANGUAGE -D PHP5″

2. restartovat Apache příkazem

sudo /etc/init.d/apache2 restart

3. vytvořit soubor /var/www/localhost/htdocs/phpinfo.php s tímto obsahem:

 <?php
 phpinfo();
 ?> 

 

4. z webového prohlížeče spustit příkaz

http://localhost/phpinfo.php

pokud je vše v pořádku, tak by se mělo objevit něco, co je vidět na obrázku.

PHP_info

Cherokee *

Dalším krokem bude instalace a zprovoznění webového serveru Cherokee. Tento webový server by pro někoho mohl být zajímavou alternativou k Apache a já sám jsem se rozhodl ho proto v rámci „zkušebního“ provozu instalovat a vyzkoušet.

Celá akce se odehraje v několika krocích:

1. instaluje se balíček cherokee buď pomocí Sulfur nebo příkazem

sudo equo install cherokee

2. zatím bez dalšího komentáře provedeme instalaci dvou dalších balíčků

sudo equo install rrdtool rrdcollect

3. v tomto kroku by se nabízelo spuštění serveru, ale je nutné provést ještě nějaké úpravy. Tato nutnost vyplývá hlavně z toho, že by bylo dobré mít oba servery spuštěné zároveň. Apache je standardně nastavený tak, aby naslouchal na portu 80 a nebylo by to nijak výhodně měnit. To samé platí ale v defaultním nastavení i pro Cherokee. Proto se provede změna u Che­rokee tak, aby byl dostupný na jiném portu. Za tímto účelem je nutné jako admin upravit konfigurační soubor

sudo leafpad /etc/cherokee/cherokke.conf

Zde je hned na druhém řádku nastavení portu:

server!bind!1!port = 80

provedeme změnu portu a výsledek může vypadat např. takto:

server!bind!1!port = 90

4. další pozornost zaměříme na řádek 11, kde je tento parametr:

vserver!1!directory_index = index1.html,index.php

Teoreticky je možné zde také provést změny, ale prakticky se to neprovede. Tento parametr totiž odkazuje na defaulní soubory, které se zobrazí při testu serveru. Pokud by se provedla změna na index.html, tak by se zobrazil stejný soubor, jako při testu Apache. Bylo by ale určitě dobré oba servery od sebe nějak odlišit už v rámci prvotního testování

5. soubor /var/www/localhost/htdosc/index.html uložíme jako

/var/www/localhost/htdocs/index1.html

a upravíme jeho obsah na

<html><body><h1>It Works with Cherokee....</h1></body></html>

 

6. pak může následovat spuštění serveru příkazem

sudo /etc/init.d/cherokee start

7. podobně jako Apache, můžeme nastavit Cherokee tak, aby se spouštěl automaticky při startu systému příkazem

sudo rc-update add cherokee default

8. z webového prohlížeče spustíme příkaz

http://localhost:90

Cherokee a PHP *

Nyní je možné přistoupit k nastavení Cherokee a PHP. Na rozdíl od podobného nastavení Apache je zde situace komplikovanější, ale dá se zvládnout. Provede se to v několika krocích, kdy se budou nastavovat parametry v konfiguračních souborech a využije se také něco, co Cherokee odlišuje od ostatních webových serverů – administrační webové rozhraní

1. v některých návodech na netu je možné najít nutnost instalace balíku php5-cgi. To není u Sabayonu nutné

2. je nutné otevřít a upravit soubor

sudo leafpad /etc/php/cgi-php5.x/php.ini

Soubor je poměrně obsáhlý a ruční procházení by bylo dost zdlouhavé. Dáme proto vyhledat výraz pathinfo
Na řádku číslo 842 je třeba zkontrolovat a případně odkomentovat text

cgi.fix_pathinfo=1

3. nyní je nutné spustit webovou aplikaci, kde se dá server Cherokee velmi dobře a obsáhle ad­ministrovat. K tomu je třeba spustit příkaz

sudo cherokee-admin

Výsledek spuštění v terminálu je vidět na obrázku .

Cherokee-admin

Důležité jsou zde při­ hlašovací údaje. Jedná se o uživatele admin a jeho jednorázově vygenerované heslo.

4. spustit webovou administraci příkazem v prohlížeči:

http://localhost:9090 nebo podle nápovědy v terminálu http://127.0.0.1:9090

Po spuštění se objeví okno pro přihlášení.

Admin_login

 Do něj zadáme uživatele admin a zkopírujeme jednorázové heslo. Po přihlášení vypadá defaultní obrazovka administrátorského rozhraní tak, jak ukazuje obrázek.

Cherokee-web1

5. v hlavním menu administrace vybereme položku vServers. Tato stránka je vidět na obrázku.

Cherokee-web2

V záložkách vybereme položku Behavior.

Cherokee-web3

Zde klikneme na tlačítko Rule management. Výsledek je vidět zde.

Cherokee-web4

Vlevo nahoře pod červeným nápisem Cherokee je Položka Behavior a tučné tlačítko + – Add Behavior Rule. Po kliknutí na něj se objeví okno.

Cherokee-web5

Vybereme položku Languages.

Cherokee-web6

Označíme položku PHP a klikneme na tlačítko Add. Otevře se další okno.

Cherokee-web7

Stiskneme tlačítko Create a změna je vidět na obrázku.

Cherokee-web8

Zde si můžeme všimnout první nové položky Extension.php a několika informací u ní. Je to jednak zelené kolečko, které značí, že pravidlo je povolené. Pomocí kolečka je možné ho zakázat.

Cherokee-web9

Křížkem vedle je možné pravidlo smazat. Poslední informací je modrý obdélníček s textem NON FINAL (jak je z obrázku patrné, u ostatních pravidel je žlutý obdélníček s textem FINAL. Pak je nutné udělat poslední akci – vlevo nahoře kliknout na tlačítko SAVE. Příkaz otevře nové okno s potvrzením a nabídne tři způsoby aktivace nového pravidla.

Cherokee-web10

Vybereme variantu Hard restart. Nyní zavřeme webové rozhraní a v terminálu pomocí kombinace Ctrl+C ukončíme jeho běh. Cherokee by měl být připraven pro běh PHP aplikací

6. z webového prohlížeče spustíme příkaz

http://localhost:90/phpinfo.php

a pokud vše proběhlo bez problémů, objeví se známá tabulka s parametry instalovaného PHP.

 

Jaromír Vojtaj alias QQUIDOO