Tento příspěvek je 2. částí série Virtuální LAMP server – Apache a Cherokee, PHP a MySQL

Start grafického prostředí

V minulém dílu jsme si nainstalovali systém, nakonfigurovali lokalizaci, a nakonec nainstalovali i nějaké aplikace. V dnešním dílu se podíváme na startování grafického prostředí pomocí DM (display manageru) i bez něj.

 

Start s pomocí DM *

V tomto případě je nutné vybrat a nainstalovat nějaký DM. Možností je sice několik, ale vzhledem k určení systému by nebylo vhodné instalovat nějakého molocha. Všechny grafické varianty Sabayonu používají jako defaultní LXDM. Další možnou variantou je nyní nově používaný (Ubun­tu, Mint a možná i jiné distribuce) – LightDM.
Já osobně ale preferuji SLIM vzhledem k jeho velikosti, lehkosti a možnostem nastavení. Je to sice už nějakou dobu zřejmě mrtvý projekt, ale na jeho funkčnost to nemá žádný negativní vliv. Budu se jeho popisu věnovat trochu podrobněji, než by odpovídalo určení systému. Je to hlavně proto, že má podle mého názoru svoje místo i na desktopových systémech a popis by se mohl některým uživatelům hodit.

Instalace a nastavení se provede v několika krocích:

1. instalace potřebných balíčků příkazem

equo install slim slim-themes fluxbox

2. úprava konfigurace SLIM příkazem (nebo pomocí mc)

nano /etc/slim.conf

V konfiguračním souboru je možné si všimnout několika sekcí:

# Activate numlock when slim starts. Valid values: on|off
numlock on

nastavením on/off je možné zajistit aktivaci numerické klávesnice při startu DM

# Available sessions:
# The current chosen session name replaces %session in the login_cmd
# above, so your login command can handle different sessions.
# If no session is chosen (via F1), %session will be an empty string.
# see the xinitrc.sample file shipped with slim sources
sessions fluxbox

tento řádek je třeba odkomentovat a nechat v něm pouze jednu uvedenou položku

# Alternatively, read available sessions from a directory:
#sessiondir /etc/X11/Sessions

tento řádek je nutné naopak zakomentovat

# current theme, use comma separated list to specify a set to
# randomly choose from
current_theme default,lake,parallel-dimensions,rainbow,rear-window,scotland- road,wave.Zenwalk

pokud došlo k instalaci balíčku s tématy, tak je možné tímto příkazem dosáhnout toho, že se při každém restartu nastaví náhodné pozadí plochy z uvedeného výběru. Pro daný účel je to zbytečné, proto vypadá tento řádek následovně:

current_theme default

3. úprava souboru pro spuštění DM po startu systému:

nano /etc/inittab

Zde je nutné upravit řádek

# Default runlevel.
id:3:initdefault:

takto

# Default runlevel.
id:5:initdefault:

Dál je třeba přidat někam na konec souboru tento řádek:

x:5:respawn:/usr/bin/slim/ >/dev/null 2>&1

Pokud by někdo chtěl použít zmíněné další DM, tak pro LXDM vypadá příkaz takto:

x:5:respawn:/usr/sbin/lxdm >& /dev/null

pro LightDM pak následovně:

x:5:respawn:/usr/sbin/lightdm >& /dev/null

Více podrobností je možné najít třeba na Wiki Archlinuxu i pro další DM:
https://wiki.archlinux.org/index.php/Display_Manager_(%C4%8Cesky)

Změny v souboru se uloží

4. restart stroje. Před přihlášením je třeba stiskem klávesy F1 vyvolat nabídku instalovaných prostředí, jinak se spustí pouze X Windows

Start bez pomoci DM *

V této variantě není samozřejmě nutné instalovat SLIM a témata, stačí pouze Fluxbox. Při instalaci systému byl vytvořen jeden uživatel. Pokud by bylo potřeba, je možné vytvořit další uživatele příkazem:

useradd -m -G users,wheel username

a nastavit mu heslo:

passwd username

V domovském adresáři zvoleného uživatele je nutné vytvořit skrytý iniciační soubor příkazem:

nano /home/username/.xinitrc

Do otevřeného souboru se přidá jeden řádek a změny se uloží:

exec fluxbox

Vytvořený soubor je nutné nastavit jako spustitelný buď pomocí mc nebo příkazem:

chmod +x /home/username/.xinitrc

Pak je možné systém restartovat a po startu přihlásit příslušného uživatele a pomocí příkazu

startx

spustit přímo grafický systém a prostředí Fluxbox.

Automatický start *

Zde jsou dvě různé možnosti. První z nich se nabízí při použití DM SLIM. Pro automatické přihlá­šení vybraného uživatele je nutné upravit soubor:

nano /etc/slim.conf

Zde jsou dva parametry:

# default user, leave blank or remove this line
# for avoid pre-loading the username.
#default_user simone

# Automatically login the default user (without entering
# the password. Set to “yes” to enable this feature
#auto_login no

Ty je třeba upravit např. takto:

default_user username
auto_login yes

Druhou možností je úprava souboru /etc/initab tak, aby se automaticky spustil XServer a příslušné prostředí nebo WM. Já jsem tuto možnost nezkoušel a nezkoumal, takže nebudu uvádět ani žádné informace. Pokud by někdo měl návod, může ho sem směle přidat.

Já jsem nakonec zvolil druhou variantu a systém startuje bez použití DM.

Při restartu systému po aktualizaci je možné si všimnout, že jsou k dispozici dvě verze jádra – 3.0 a 3.2 – viz obrázek.

Grub

Pokud by to někomu vadilo, je možné toto upravit v konfiguračním souboru:

nano /boot/grub/grub.cfg

V něm je možné v sekci

### BEGIN /etc/grub.d/10_linux ###

vymazat příslušné parametry menuentry se starším jádrem a ponechat pouze to nejnovější. Není to ale samozřejmě nezbytně nutné.

Když nastartuje Fluxbox, vypadá systém tak, jak je vidět na obrázku.

FB_1

Na dalším obrázku je pak vidět defaultní hlavní menu.

FB_2

Jak je vidět, je hlavní menu poměrně dost obsáhlé. Pro daný účel není ale valná většina voleb zajímavá. Důležité jsou pouze volby Run (otevře launcher na spouštění aplikací) a Fluxbox menu – Exit (příkaz ukončí Fluxbox a vrátí řízení do příkazové řádky (případně do DM).
V daném případě to sice není nijak důležité, ale chtěl bych přesto upozornit na dvě věci. Mohou se hodit v případě, že by někdo chtěl Fluxbox využít na klasickém desktopu. První z nich je položka menu Fluxbox menu – Styles – Fluxbox Core Styles. Zde je možné nastavit velké množství grafických stylů prostředí.

Styles

Druhou věcí je nastavení pozadí na ploše. Jednou z možností je výše uvedená vlastnost SLIM. Další je např. využití následujícího příkazu:

feh –bg-scale /usr/share/backgrounds/tarabaz.jpg

K jeho provedení je nutné instalovat potřebnou aplikaci:

equo install feh

Příkaz je pak možné vložit do souboru ~/.fluxbox/startup v tomto tvaru:

feh –bg-scale /usr/share/backgrounds/tarabaz.jpg &

Další možností je využít nastavení pozadí přímo pomocí odpovídající sekce v souboru ~/.fluxbox/startup.

Příprava systému bude zakončena instalací tří základních aplikací – textového editoru, emulátoru terminálu a správce balíčků příkazem:

equo install leafpad sakura sulfur

Textový editor je určitě potřebná věc a není nutné se o něm dál zmiňovat. Snad jenom to, že každý uživatel může mít svou volbu, na kterou je zvyklý. Totéž platí i o terminálu Sakura. V systému už sice je XTerm, ale Sakura nabízí hodně možností nastavení a využití.
Asi nejdiskutovanější volbou může být instalace správce balíčků Sulfur. Je samozřejmě možné in­stalovat i další potřebné programy a aplikace pomocí terminálového programu Equo. Použití Sulfur je ale určitě jednodušší a hlavně přehlednější.

 

Jaromír Vojtaj alias QQUIDOO