Tento příspěvek je 3. částí série Virtuální LAMP server – Apache a Cherokee, PHP a MySQL

Instalace a nastavení webových serverů

Z minulých dílů již máme komplet nainstalovaný a připravený systém a také nastavený DM a nyní je možné přistoupit k instalaci, zprovoznění a zkouškám webových serverů, PHP a databáze. Jako první provedeme zprovoznění webového serveru Apache a PHP. (celý příspěvek…)