14.01Novinky v Sabayonu

Minulá stabilní verze 14.01 je už nějakou dobu mezi námi a tak je na čase si hlavní novinky alespoň dodatečně představit, jelikož za to určitě stojí. Především je to uživatelské vylepšení aktualizací, kdy je nyní možné provést update systému na jedno kliknutí. Možná se to nezdá, ale je to funkce která může být velmi užitečná. Dále je to nově přidaná ochrana knihoven před odinstalací nebo dalším chybám. Na závěr ještě jedna novinka v podobě podpory paralelizace Entropy.

Aktualizace na 1-klik

Tlačítko aktualizace se objeví přímo v notifikačním okně Magneta, pokud jsou dostupné nějaké nové aktualizace. Aby tímto způsobem aktualizace fungovala musí být splněny jisté podmínky. Především jí musí podporovat Rigo a Entropy. Od verze Entropy 254 je již plně podporována.  Dále musí být uživatel, kterému má být funkce dostupná, ve skupině “entropy” a musí být v systému také instalován balíček “passwordless-upgrade“. Bez nutnosti další akce se po stisknutí tlačítka automaticky spustí aktualizace.

Průběh aktualizace

Po doběhnutí aktualizace je možné aplikaci zavřít.

Aktualizace dokončena

Toto vylepšení považuji za velmi užitečné. Ani ne tak kvůli sobě, myslím, že mohu hovořit za všechny a říci, že zadání root hesla není žádné zdržení, ať už z grafiky nebo přes Equo. Ale jakmile nainstalujete Sabayon například někomu dalšímu, kterému děláte roota, tak se toto vylepšení najednou velice hodí. Seznam “vhodných” uživatelů pro tuto funkci lze udržovat výše uvedenou skupinou.

Ochrana knihoven

Další novinku kterou verze 14.01 přinesla je ochrana proti nekompletním, chybným nebo cirkulárním závislostem. Mohli jste si všimnout seznamu držených knihoven zobrazených po každé aktualizaci. Tyto knihovny jsou v sytému drženy tak dlouho, dokud je potřebuje nějaká binárka ke své funkci. Současně je tímto způsobem bezpečnější současné provozování Entropy a Portage. preserved-libs Equo nyní podporuje list těchto knihoven, takže je možné si je vypsat i mimo instalační/aktualizační proces příkazem …

# equo preservedlibs list

Podpora paralelizace

Entropy 254 současně s PackageKitem 0.8 nyní podporuje paralelizaci. Dříve jste si mohli všimnout, že nebylo možné spustit dva klienty Entropy (Rigo/Magneto/Equo) současně, díky globálnímu zámku Entropy. Ten byl nyní zrušen a nahrazen novým systémem menších zámků. Nyní je možné klidně instalovat dvěma klienty současně, což jistě není zrovna obvyklé, i když to nyní jde. Lepší příklad využití je v možnosti současného dotazování, což bylo omezení které se projevilo velmi často.