Sabayon 11Instalace Mate v obrazech

Tedy hlavně v obrazech, pár slov si k instalaci neodpustím. Stávající uživatelé Sabayonu rolují a tak jsou obrázky určeny novým uživatelům, kteří se rozhodli Sabayon zkusit. Předem ale upozorňuji, že instalátor nijak nevybočuje ze zažitých konvencí a tak ničím nepřekvapí. Tentokrát jsem se rozhodl pro instalaci varianty distribuce s desktopem Mate. ISO obrazy najdete na obvyklých místech.

Pár poznámek k instalaci

Heslo v Grubu – aby instalace nebyla tak fádní, zkusil jsem nainstalovat Grub s heslem. Nedělejte to. Instalace hesla má dva zádrhele.  Za prvé nefunguje, takže odpadá výhoda přímé konfigurace hesla při instalaci systému a stejně musíte postup nastudovat a zprovoznit později. Za druhé je heslo v Grubu uloženo v čitelné podobě. Grub umožňuje heslo zakryptovat a teprve pak vložit do bootovací sekvence. Doporučuji tuto možnost, současně s ruční konfigurací po instalaci systému.

Rozdělení disku – rozdělení bylo ponecháno tak, jak bylo navrhnuto systémem, jelikož se jednalo o testovací instalaci, bez ambic na nějaké detailní dělení. Normálně bych navíc jistě vytvořil samostatný oddíl pro /home. Pro toho koho dělení zajímá, jsme  jsme si ho ukazovali v některém z předchozích příspěvků.

Po instalaci – jsem, jak je vidět na obrázcích, zaktualizoval Enropy i Portage a aktualizoval systém o 24 nových balíčků. Také je vidět kolik instalace zabrala na disku a několik dalších detailů o instalovaném systému.

Pro jednoduchost můžete prohlížet mezi obrázky šipkami. Na konci přejděte na další stránku. Některé poznámky již budu psát k jednotlivým obrázkům.