V tomto článku si povíme o tom, jak instalovat v Sabayonu nové programy. Zjistíme, že zde můžeme použít dva systémy pro instalaci a to buď pomocí portage, které Sabayon zdědil od Gentoo a které instaluje programy kompilací ze zdrojového kódu, tak i pomocí entropy, který je základním instalátorem balíčků a pomocí, kterého (zejména jeho grafické nadstavby Sulfur), budete provádět i aktualizaci systému.

Entropy

Je systémem instalace binárních (předkompilovaných) balíčků a to z repozitáře Sabayonu. To tedy znamená, že instalace se provádí tak jako v Ubuntu, Mandrivě a dalších distribucí. Tedy, nic se nekompiluje. Nevýhodou je menší množství balíčků v repozitářích. Výhodou rychlá instalace. Uživatel využije i program Sulfur, který je grafickou nadstavbou tohoto systému a který slouží pro hledání instalaci a nebo odinstalaci balíčků. Také pomocí tohoto programu se provádějí aktualizace systému. Ti, kteří rádi ovládají linux přes terminál, využijí textovou nadstavbu equo.

Sulfur

Sulfur v současné době není přeložen do českého jazyka. To nicméně nevadí, protože i méně zdatnému uživateli by nemělo činit problém se v tomto programu zorientovat. Hlavní okno je rozděleno na taby. Po levé straně máte hlavní možnosti

  • Applications
  • Systém files
  • Installation
  • Progress

Každé pak má jiné možnosti nastavení, které se zobrazí ve vrchní liště v podobě dalších záložek. Nejvíce nás zajímají Applications – Toto se skládá z těchto tří záložek

  • Reload : Způsobí aktualizaci repozitáře. Tedy dojde k zjištění i zda-li nejsou nové balíčky pro aktualizaci systému a programů.
  • Update: Zde se zobrazí všechny balíčky k aktualizaci
  • All: Zde se zobrazí všechny balíčky dostupné v repozitáři. V tomto lze vyhledávat pomocí formulářového pole v pravém rohu.

Pokud označíme balíček k instalaci, tento se přidá do záložky Installation, kde teprve potvrdíme, že tento balíček chceme nainstalovat, nebo odinstalovat, či aktualizovat. Je to dáno i tím, že s jedním označeným balíčkem se může instalovat několik x dalších balíčků, kvůli závislosti a toto mi musíme potvrdit.

equo

Je nadstavba instalačního systému Entropy, který je určen pro použití v terminálu. Jeho schopností je instalace balíčku, odstranění balíčku, řešení závislostí mezi balíčky a jiné.

Základní použití

Pro vyhledávání balíčků slouží příkaz:

#equo search

Pro nainstalování balíčků slouží příkaz (přepínač –ask je nepovinný, ale je doporučovaný):

# equo remove

Pro aktualizaci všech balíčků, které máte v systému poslouží příkaz:

# equo world --ask

Portage

Je systém, který si Sabayon přinesl z Gentoo. Tento systém umožňuje stažení zdrojového kódu balíčku a jeho kompilaci přímo na míru vašeho počítače. To za předpokladu, že si provedete i dostatečné nastavení souboru make.conf. Systém se primárně ovládá z terminálu a to pomocí programu emerge. Nevýhodou je pomalá instalace z důvodu kompilace celého zdrojového kódu. Výhodou je optimalizovaný program pro konfiguraci vašeho počítače.

Osobně využívám obě varianty. První variantu využívám hlavně k aktualizaci systému i když postupem času, jak budu tomuto systému přicházet na chuť, tak se zaměřím i na kompilaci samotného kernelu a dalších programů.

Emerge

Emerge je příkaz, kterým ovládáte v terminálu systém portrage. Asi nejčastěji budete používat příkaz:

sudo emerge

název programu je program, který chcete nainstalovat. Dále sudo je příkaz, říkající, že se má emerge spustit s právy roota. Sabayon, stejně jako všechny distribuce totiž rozlišuje uživatele od super administratora (root). Je to z bezpečnostních důvodů. V Sabayon máte přitom dvě možnosti. Buď před zahájením činnosti napíšete v terminálu

su

nebo použijete příkaz

sudo

Jak jistě vidíte, tak je možná jednodušší zadávat heslo uživatele. Tím se přepnete do jakého si root modu. Heslo si bude systém pamatovat 12 minut. Záleží podle nastaveni. V tomto období pak nemusíte při dalším zadání

sudo

Pokud máte Sabayon prvně nainstalovaný. Doporučuji nejdříve udělat aktualizaci pomoci Sulfur a poté spustit terminál a do něj napsat příkaz pro synchronizaci Portrage tree a tedy načtení nových seznamů balíčků, které jsou zde zastoupeny takzvanými ebuildy (soubory s koncovkou .ebuild) a to příkazem

sudo emerge --sync

Tím se do systému stáhnout soubory s názvem balíčku a končící .ebuild Jelikož je to první zadání příkazu, bude jeho provedení chvíli trvat. Poté pak už můžete instalovat.

Instalace se provádí ve 3 bodech.

Systém zjistí, jestli je dostupný ebuild pro program dejme tomu chci nainstalovat firefox zadám

sudo emerge mozilla-firefox

dojde ke kontrole, jestli se nachází ebuild v podsložkách /usr/portage/ Jakmile je ebuild zjištěn, začne zjišťování závislostí a dojde k postupnému stažení a následně kompilace všech balíčků, potřebných pro běh tohoto programu a které zatím nejsou ještě instalovány.

Stáhne se nejprve zdrojový kód balíčku, tento se poté rozbalí a dojde k jeho kompilaci a pak k instalaci.

Více o systému portage a jeho fungování naleznete v českém jazyce zde: Balíčkovací systém Gentoo I